Een jong en dynamisch team met pit


Schoolraad

 

 • schoolraad

  Onze directeur wordt bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld uit:

  • drie leden verkozen door en uit het personeel;
  • twee leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
  • drie leden verkozen door en uit de ouders;
  • de directeur van de school.

  Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

  De schoolraad :

  • geeft advies aan de directeur inzake :
   • de algemene organisatie van de school;
   • de werving van leerlingen of cursisten;
   • de organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten
   • het schoolbudget;
   • het schoolwerkplan.
  • overlegt met de directeur inzake :
   • het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket;
   • de organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten;
   • welzijn en veiligheid op de school;
   • het schoolreglement.

  Huidige samenstelling:
     Voorzitter: Noseda Bert
     Ondervoorzitter: Ilse De Smet
     Secretaris: Dorothee Baisieux
               •  Sofie Van Hyfte
               •  Vanderstraeten Donald
               •  Lidy Van Driessche
               •  Petra Pauwels
               •  Lombaert Isabel