Persoonlijke ontwikkeling voor elk kind


Leerbegeleiding

 

Onder leerbegeleiding verstaan we het ondersteunen van onze leerlingen op alle vlakken.
 
De leerkrachten kennen de leerlingen het best.
Leerkrachten gaan te rade bij hun collega’s, bij de leerbegeleider (= onze extra leerkracht), bij de zorgcoördinator en bij de directie.
 
Dit kan op elk moment, maar eveneens op vaste overlegmomenten tijdens het schooljaar.
 
Indien nodig, neemt de zorgcoördinator contact op met het CLB (na overleg met de ouders). Het CLB helpt de kinderen en hun ouders en ondersteunen school.
 
Tenslotte is waar nodig, samenwerking met logopedisten, kinesisten, ... mogelijk.

 

Gegevens CLB:

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
Eikelstraat 2
9900 Eeklo
tel: 09/377.36.93