Persoonlijke ontwikkeling voor elk kind


Schoolvisie

 

Wij streven we naar een totale harmonische persoonlijkheidsontwikkeling voor elk kind.


Traditie en vernieuwing:

We zijn een traditionele school.
Via de werkvormen en methodes streven we naar vooruitgang en kwaliteit.
Zo willen wij de mogelijkheden van elk kind optimaal ontwikkelen. 


Troeven:

Wij streven naar verdraagzaamheid, zelfstandigheid en onderwijs zo veel mogelijk op maat.. We schenken ook veel aandacht aan de emotionele en motorische ontwikkeling. 


Waarden en normen:

We streven op onze school naar een positief , veilig leefklimaat voor alle kinderen.
Waarden en normen vinden wij heel belangrijk.
Daarom passen we het schoolreglement stipt toe. 


Kwaliteit:

We kiezen voor kwaliteit in de leerstof.
We streven ernaar om in de mate van onze mogelijkheden, extra begeleiding te geven aan wie dit nodig heeft.
Zelfstandigheid staat voorop. 


Wereldvisie:

Op het einde van de lagere school bezitten onze kinderen een realistische wereldvisie.
Zij leerden belang te hechten aan natuurbehoud, gezonde leefgewoonten en veiligheid.