Communicatie, dat werkt


Rapporten

 

Kleuters

Rapportering gebeurt via ontwikkelingsdoelen en diagnostische observaties. Deze doelen worden onderverdeeld in verschillende domeinen en de doelen zijn in opbouwende lijn doorheen de verschillende kleuterklassen.
Zo krijgt u als ouder per periode zicht waar in de klas wordt aan gewerkt.

Peuters: krijgen enkel een rapport in juni (overzichtje van het schooljaar)
K1: vanaf februari
K2: vanaf okt
K3:

 • Er worden 4 rapporten per schooljaar meegegeven.
 • Het rapport vermeldt de doelen waaraan in die periode is gewerkt.
 • Elk rapport bevat ook een afzonderlijk leefrapport.
 • 3x per jaar wordt een specifiek rapport voor lichamelijke opvoeding meegegeven, opgemaakt door de leerkracht lichamelijke opvoeding

Lager

Evalueren om te leren. Evaluatie maakt deel uit van het onderwijsleerproces en met de resultaten willen we de totale ontwikkeling van alle leerlingen alle kansen geven. Kwaliteitsvolle evaluatie is het afstemmen van onderwijs op de noden van alle leerlingen.

De rapportering gebeurt  4 x op een schooljaar:
-   Herfstrapport (voor de herfstvakantie)
-   Winterrapport (voor de kerstvakantie)
-   Lenterapport (voor de paasvakantie)
-   Zomerrapport (voor de grote vakantie)

Onze visie over het Regenboog-rapport:
Een rapport vertelt niet de hoeveelste een kind is. Het vertelt evenmin hoeveel punten het ‘waard’ is.
Die dingen zeggen immers niet zo veel. Het rapport geeft een ‘beeld ‘ van het kind.
Het vertelt hoe het kind zich ontplooit, hoe het omgaat met anderen, hoe het denkt, zich inzet,
hoe het probeert, faalt en lukt. Het kind doet wat het kan, zoals u, zoals wij.      
Het hoeft niet perfect te zijn. Het mag zichzelf zijn.
Dan zal het durven proberen en opnieuw beginnen, zoeken en uiteindelijk… lukken!

We kozen ervoor om op 2 manieren te beoordelen:
•            Met punten

 • Wiskunde
 • Nederlands: begrijpend lezen, schrijven
 • M&M / W&T : vanaf het derde leerjaar

                Een groen cijfer=  boven de verwachting!  Een zwart cijfer: = onder de verwachting.

 

•            Met symbolen: letters of duimen

 • Nederlands: spreken, gesprek, luisteren, handschriftontwikkeling
 • Frans: spreken, luisteren
 • M&M / W&T: enkel eerste en tweede leerjaar
 • MV: beeld, muziek, drama, beweging
 • Leren leren
 • ICT

 

Bij ieder rapport zit een apart leefrapport met zelfevaluatie door de leerlingen. De rapporten peilen naar alle doelen sociale vaardigheden en attitudes. In het onderste deel bevraagt de leerling zichzelf over hun eigen kunnen en talenten.

3x in het schooljaar wordt een specifiek rapport voor lichamelijke opvoeding meegegeven. Dit rapport wordt opgemaakt door de leermeester lichamelijke opvoeding.