Leren leren op De Regenboog


Verlaten van de school

 

De veiligheid van onze kinderen is voor heel het team een heel belangrijk aandachtspunt.

Op hetzelfde ogenblik verlaten veel kinderen onze school en er zijn 2 uit elkaar gelegen uitgangspoorten.
Daarom kiezen we we voor een duidelijke organisatie die veiligheid, zekerheid en structuur moet bieden aan iedereen

Kleuters

Kleuters die opgehaald worden aan de poort van de Pastorijstraat:

 • worden door een leerkracht tot aan die poort gebracht.

 

Kleuters die opgehaald worden aan de poort van de Kroonstraat:

 • Personen die kleutertjes ophalen aan de kant van de Kroonstraat, wachten aan de keuken.
  Na het teken van de leerkracht van dienst gaan zij naar de juiste ophaalplaats:
  • Kleuters van K1+K2 wachten in de kleuterturnzaal
  • Kleuters van K3 wachten onder de overkapping van de speelplaats van K3

 

Lager
Bij het einde van de schooltijd brengen leerkrachten de leerlingen:

 • die te voet de school verlaten naar de poort van de Pastorij- of die van de Kroonstraat begeleid.
  De leerkracht begeleidt bij het oversteken van de straat.
 • die met de fiets naar huis rijden tot aan de poort van de Pastorij- of de Kroonstraat.
  De leerkracht begeleidt de leerlingen ook bij het oversteken van de straat.
 • kinderen van wie de ouder, grootouder,… niet aan de poort staat, altijd terug mee naar de opvang.