Leren leren op De Regenboog


Opvang & studie

 

Opvang

 

De opvang wordt ingericht door de gemeente Evergem.

Voor inlichtingen en betalingen kunnen jullie zich richten tot de verantwoordelijken.

  • 's Morgens: vanaf 7u
  • 's Namiddags: tot 18u

 

Vergoedingen:

Gelieve zich te wenden tot de verantwoordelijken of neem een kijkje op de website van de gemeente.

Betalende opvang wordt ingericht buiten de normale schooluren d.w.z. een kwartier voor en na de lessen.

 

Niet te betalen opvang:

  • van 8u20 tot 8u35
  • Maandag: van 15u50 tot 16u05
  • Andere dagen: van 15u25 tot 15u40

 

Studie

 

Vanaf oktober wordt de studie georganiseerd door de school op maandag en donderdag. Deze studie is bedoeld voor kinderen van het eerste t.e.m. het zesde leerjaar, start een kwartier na het einde van de schooldag en duurt een half uur. Een leerkracht staat in voor de pedagogische begeleiding van uw kind. De kostprijs per studie bedraagt dezelfde als de kostprijs voor de naschoolse opvang.

  • 1ste kind: €0.80
  • 2de kind: €0.65
  • 3de kind: €0.40
  • 4de kind: €0.25
  • vanaf 5de kind: gratis