Leren leren op De Regenboog


Huistaken

 

Uit het huiswerkbeleid Regenboog:
Huiswerk wordt functioneel aangeboden n.a.v. nieuwe leerstofgehelen of herhaling. Als school is het voor ons belangrijk dat het gaat om vaardigheden die in de klas werden aangeleerd en die verder gestimuleerd kunnen worden. Het huiswerk wordt op maandag ingeschreven en dit voor een hele week, zodat de kinderen ook zelfstandig kunnen plannen.

  • Leerlingen van het 1ste t.e.m. het 4de leerjaar krijgen op maandag en donderdag een half uurtje huiswerk mee.
    Die dagen is op school een half uur studie voorzien.
  • De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar krijgen hun opdrachten en lessen zoveel mogelijk voor een ganse week.
    Het is de bedoeling dat zij leren plannen.
  • Huiswerk is een taakje dat aangepast is aan het kind.
  • Huiswerk staat los van leren.
    Iedere dag kan gevraagd worden om te studeren, tafels te oefenen, te lezen, enz.

Enkele interessante links i.v.m.

Maak huiswerk plezant:
http://www.klasse.be/ouders/7907/Maak-huiswerk-plezant---11-tips

Lezen oefenen:
http://www.klasse.be/ouders/10932/Moeilijke-lezer-10-tips-om-thuis-te-oefenen

Buitenspelen:
http://www.klasse.be/ouders/11900/Buitenspelen-recht-op-vuile-knieen

Stresskind:
http://www.klasse.be/ouders/11039/SOS-Stresskids

Leren leren:
http://www.klasse.be/ouders/10504/Leren-leren-wie-alles-schrijft-leert-sneller

Huiswerksites
http://www.klasse.be/leraren/archief.php?id=6753

Vakantie? Je kind leert altijd.
http://www.klasse.be/ouders/6495/Vakantie-Je-kind-leert-altijd