Een jong en dynamisch team met pit


Schoolraad

 

 • geeft advies aan de directeur inzake :
  • de algemene organisatie van de school;
  • de werving van leerlingen of cursisten;
  • de organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten
  • het schoolbudget;
  • het schoolwerkplan.
 • overlegt met de directeur inzake :
  • het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket;
  • de organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten;
  • welzijn en veiligheid op de school;
  • het schoolreglement.
 • De schoolraad is samengesteld uit:

   • 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel
   • 3 leden verkozen door en uit de ouders
   • 2 leden gecoöpteerd uit lokale, sociale, economische en culturele milieus
   • de directeur van de school 
 • wordt verkozen voor een periode van 4 jaar
   

Huidige samenstelling:

Voorzitter: Vanderstraeten Donald

Ondervoorzitter: Lejaeghere Sascha

Secretaris: Dorothee Baisieux

 • Noseda Bert
 • Douterloigne Nele
 • Mares Christine
 • De Pauw Gerda
 • Lombaert Isabel