Communicatie, dat werkt


Oudercontacten in schooljaar 2016-2017

 

Contactavond over de werking in de klas.

Dinsdag 8 september 2015: kleuter + L1

Donderdag 10 september 2015: lager

 

Rapporten op regelmatige tijdsstippen voor het lager onderwijs en de kleuters:

28 oktober 2016:          K3 t.e.m. L6

23 december 2016:      K2 t.e.m. L6

24 februari 2017:         K3 t.e.m. L6

28 april 2017:                K1 t.e.m. L6

29 juni 2017:                  K1 t.e.m. L6


Oudercontact met rapportbespreking:

Donderdag 27 oktober 2016:            K1B t.e.m. L6

Donderdag 23 februari 2017:           K1A t.e.m. L6

Maandag 27 juni 2017:                   K1A t.e.m. L6

 

Voor inlichtingen kunnen jullie steeds terecht bij de leerkrachten. Gelieve deze contacten te leggen buiten de lesuren.

De directie kunnen jullie steeds spreken tijdens en na de schooluren of na afspraak.